Algemeen

Doel van de functie:

Uitvoeren van technisch onderhoud bij storingen en preventieve onderhoudsprocedures van alle

technische bedrijfsmiddelen en installaties van Eindhoven Airport, met als doel een optimale

operationele beschikbaarheid.

 

Plaats in de organisatie:

Dagelijkse aansturing geschiedt door Teamleider en Medewerker TD legt verantwoording af aan de

Manager Facilitaire en Technische zaken.

 

Verantwoordelijkheden:

✓ Technisch beheer en instandhouding;

✓ Overige werkzaamheden.

 

Kerntaken:

Technisch beheer en instandhouding

 • Mechanisch en elektrisch onderhoud van de technische bedrijfsmiddelen en installaties;
 • Opheffen en registreren van KWIS-en (Klachten, Wensen, Informatie en Storingen) en (laten)

uitvoeren van opgedragen onderhoudswerken en kwaliteitscontrole hierop;

 • Signaleren, doorvoeren van verbetering (in overleg met teamleider) en voorkomen van

uitval;

 • Coördineren en waar nodig begeleiden van leveranciers.

 

Overige werkzaamheden:

 • Uitvoeren van facilitaire werkzaamheden;
 • Uitvoeren toegedeelde operationele taken volgens het milieumanagementsysteem en

initieert verbeterprocessen;

 • Informeren van de milieucoördinator bij milieurelevante zaken;
 • Direct melden van gevaren voor de veiligheid en de gezondheid aan leidinggevende of diens

plaatsvervanger;

 • Naleven van de voorschriften en regels zoals die gelden binnen Eindhoven Airport en zal ook

toekomstige voorschriften naleven waarmee de Personeelsvertegenwoordiging heeft

ingestemd (bijv. Luchthavenreglement, Toegangsbeheer, Arbeidsvoorwaardenreglement,

Personeelsbeleid).

Bevoegdheden:

De Onderhoudsmedewerker werkt zelfstandig in de aan hem gedelegeerde

verantwoordelijkheidsgebieden. Dit te allen tijde in overleg met de teamleider.

 

De medewerker geeft een signalerende rol en is na toestemming van de teamleider bevoegd tot

werkonderbreking indien naar zijn redelijk oordeel onmiddellijk gevaar dreigt (het gevaar moet zo

acuut zijn, dat de Arbeidsinspectie niet tijdig kan optreden).

 

Contacten:

Intern: Alle afdelingen

Extern: Leveranciers en gebruikers van Eindhoven Airport N.V.

 

Bijzondere functiekenmerken:

De werkzaamheden van de medewerker TD worden verricht in de onregelmatige dienst. De diensten

strekken zich tot de openingstijden van de terminal. Medewerker Onderhoud werkt in

storingsdiensten en woont daarom op maximaal 30 minuten van de luchthaven.

 

De medewerker TD verricht werkzaamheden gedeeltelijk buiten in een geluid belastende omgeving;

het dragen van door werkgever beschikbaar gestelde beschermingsmiddelen wordt ten zeerste

aanbevolen. Het dragen van signaalkleding aan airside is verplicht.

 

Functie-eisen:

Kennis- en kundeniveau

 • Afgeronde opleiding MBO (E&W)
 • Kennis van technische en werktuigbouwkundige installaties
 • Affiniteit met werktuigbouwkunde
 • Affiniteit met het bagagesysteem
 • Kennis van geautomatiseerde systemen
 • Kennis van Microsoft (Word, Excel, Outlook)

 

Persoonlijke eigenschappen:

 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • Proactief
 • Teamspeler
 • Klantgericht en dienstverlenend
 • Oplossings- en resultaatgericht; je denkt in oplossingen i.p.v. problemen
 • Georganiseerd en gestructureerd
 • Stressbestendig, flexibel en zelfstandig

Opleidingen

Afgeronde MBO opleiding E en/of W

Werkervaring

Minimaal 2 jaar werkervaring op de technische dienst

Meer Info

Neem contact op met Joris van de Laar tel 040-2622005 of mail uw CV naar