Slide FlexSupply door VRO gecertificeerd voor NEN 4400-1 Deze norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming / (onder)aannemer om vast te stellen dat deze zo is ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan.

De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in deze norm, zijn: de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en socialeverzekeringspremies, het administreren van identiteitsdocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Download ons NEN 4400-1 certificaat

Kortom dit betekent voor u dat u met ons met een gerust hart zaken kunt doen!

Meer weten over deze norm? www.vro.net


Wat is VCU certificering?
VCU staat voor Veiligheids en gezondheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus. Het betreft een arbozorgsysteem waarmee een organisatie gestructureerd vorm kan geven aan het beleid op het gebied van arbozorg. Centraal bij VCU certificering staat de veiligheid en gezondheid van de medewerker en uitzendkracht.

Download ons VCU certificaat


ID Checker
Met ID checker weet FlexSupply binnen 10 seconden of het ID bewijs goed of vervalst is. FlexSupply beschermt u dus tegen identiteitsfraude én torenhoge boetes!