Algemeen

Doel van de Functie

Het op deelaspecten uitwerken over technisch nieuwe werktuigbouwkundige-, bouwkundige en constructieve zaken en hiertoe het vervaardigen van tekeningen en technische omschrijvingen.

Verantwoordelijkheid

Technische en (werktuig)bouwkundige expertise

Adviseren en leveren van expertise op het gebied van R&D vraagstukken, zodanig dat engineering- en productontwikkeling worden geoptimaliseerd.

Activiteiten:

      • Het op deelaspecten uitwerken van technisch meer complexe bouwkundige en constructieve zaken en het hierbij vervaardigen van tekeningen en technische omschrijvingen gedurende de ontwikkelingsfase. Het kan hierbij om (werktuig)bouwtechnische, constructieve en/of bouwfysische aspecten gaan.
      • Het beoordelen op welke onderdelen het ontwikkelconcept buiten de standaard valt, het nagaan welke consequenties dit heeft en hier oplossingen voor bedenken. Het streven hierbij is om zoveel mogelijk binnen de bestaande en nieuwe constructieve standaarden te werken.
      • Het meedenken over en op deelniveau verder uitwerken van nieuwe concepten en standaarden.

Kerncompetenties (PRET)

-Positief
-Respect
-Eigenaarschap
-Teamwork

 

Functiespecifieke competenties

-Creativiteit
-Kwaliteitsgerichtheid
-Accuratesse
-Doelgerichtheid

Opleidingen

Opleiding
- Een afgeronde technische opleiding op HBO niveau, bij voorkeur Werktuigbouw of Bouwkunde.

Werkervaring

Kennis/ervaring - Enige jaren relevante werkervaring in (deelaspecten van) de uit te voeren werkzaamheden. - Bekend zijn met en vaardig zijn in het werken met Revit/Inventor - Affiniteit met de actuele eisen, normen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bouwtechniek, -constructies en bouwfysica.